Image

Науковий ступінь, звання:

Кандидат економічних наук, доцент

Посада:

заступник директора Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького з бренд-менеджменту та рекламно-інформаційної діяльності;
заступник завідувача кафедри з практично-орієнтованої підготовки студентів та інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів.

Захищено аспірантів:

Пімоненко Т.В.
Тема дисертації: "Організаційно-економічні засади екологічного аудиту в корпоративному секторі економіки".
Автореферат
Млаабдал С.М.А.
Тема дисертації: "Розвиток нафтодобувного комплексу в системі національного господарства".
Автореферат

Наукові інтереси:

екологічна економіка, маркетинг зеленого виробництва, корпоративне управління, економіка альтернативної енергетики

Наукові проекти:

Керівник НДР «Каузальне моделювання колаборації стейкхолдерів при чистому виробництві: узгодження соціо-еколого-економічних протиріч» (№ДР 0119U101860), 2019-2021 р.

Співвиконавець міжнародний гранту Україна-Литва: «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні», №ДР 0116U007179 (2016 р.)

 «Моделювання механізмів мінімізації розривів енергоефективності в контексті Цілей сталого розвитку: комунікативна мережа взаємодії стейкхолдерів» (№ д/р 0120U102002), 2020-2022 р. 

Освіта та досвід роботи:

2006 р. Диплом доцента з економіки (02ДЦ№011669 )

2003 р. Диплом кандидата економічних наук (ДК № 019216) зі спеціальності «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища. Тема дисертаційного дослідження: «Організаційно-економічні основи екологізації корпоративного управління».

1998 р. Диплом спеціаліста “Економіка  підприємства” (СМ№10613349), Сумський державний університет.

З 05.07.2020 - по т.ч. - член European Organization of Scientific Research and Doctoral Studies.

З 2020 року – по т. ч член редколегії наукового журналу «Innovative Marketing», ISSN 1814-2427 (print), 1816-6326 (online) (обліковується Scopus).

2019 р. - по т. ч. заступник директора з бренд-менеджменту та рекламно-інформаційної діяльності ,  навчально-науковий-інститут імені Олега Балацького, Сумський державний університет

2018-2019рр. – заступник директора з міжнародної діяльності,  навчально-науковий-інститут імені Олега Балацького, Сумський державний університет

2019 р. по т. ч. доцент кафедри маркетингу, навчально-наукового-інституту імені Олега Балацького, Сумський державний університет

2006 – 2019 рр. доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування навчально-наукового-інституту імені Олега Балацького, Сумський державний університет

1998–2001 рр. аспірантура, кафедра економіки, Сумський державний університет

1993–1998 рр. студент, економічний факультет, Сумський державний університет

З 2020 року – по т. ч. – член редакційної колегії наукового журналу «Innovative Marketing» (Scopus)

Досягнення:

Науковий керівник студентів-призерів ІІ туру студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» та студентів-призерів ІІ туру Всеукраїнських студентських олімпіад з дисципліни «Економіка природокористування».

Член редакційної колегії журналу «Бізнес-етика та лідерство».

Міжнародні програми та стажування

03-04.2020 – стажування в Інституті розвитку міжнародної співпраці (м. Познань, Польща) “Modern Trends in Marketing Research”.

Стажування (2018 рік). 
Центр соціологічних досліджень (м. Ігало, Чорногорія).
Тема: Цілі стійкого розвитку: проблеми та перспективи».
Стажування (2017 рік). Інституті енергії та ресурсів (м. Нью Делі, Індія).
Тема: «Інтегрований підхід до сталого розвитку».
Стажування (2016 рік). Парламент Ізраїлю (м. Ієрусалім, Ізраїль).
Тема: «Зелений парламент» - теоретичні та практичні питання імплементації в Ізраїлі та Україні».
Стажування (2016 рік) в Каунаському технологічному університеті "Економічні основи сталого розвитку та зелена економіка: проблеми для Литви та України".