Image

Науковий ступінь, звання:

Доктор економічних наук, доцент

Посада:

Завідувач кафедри маркетингу

Наукові інтереси:

маркетингова політика країни, імідж країни, макроекономічна стабільність, інноваційний розвиток, моделювання і прогнозування тенденцій розвитку

Основні дисципліни:

Методологія та методи наукових досліджень; Наукові дослідження в маркетингу; Маркетингові інформаційні системи; Маркетингове ціноутворення; Комплексний інтернет-маркетинг

Участь у виконанні держбюджетних ндр:

Керівник науково-дослідних робіт:

«Форсайт-прогнозування стійкості національної економіки: від соціо-еколого-економічних протирічь до конвергентної моделі» (№ДР 0117U003932), 2017-2020 р.
 "Квадроцентрична рекурсивна модель детінізації економіки України для зростання її макроекономічної стабільності" (№ д/р 0120U104798, 2020.02/0238, фінансування - Національний Фонд Досліджень України, 2020-2021 рр.)

Виконавець науково-дослідних робіт:

 «Моделювання механізмів мінімізації розривів енергоефективності в контексті Цілей сталого розвитку: комунікативна мережа взаємодії стейкхолдерів» (№ д/р 0120U102002), 2020-2022 р. 

«Інноваційні драйвери національної економічної безпеки: структурне моделювання та прогнозування» (№ 0117U003922), 2017-2020 р.)

"Оптимізація та автоматизація процесів фінансового моніторингу для зростання інформаційної безпеки України" (2020.01/0185, фінансування - Національний Фонд Досліджень України, 2020-2021 рр.)

"Економіко-математичне моделювання та прогнозування впливу COVID-19 на розвиток України у загальнонаціональному та регіональному контекстах: фактори громадського здоров’я та соціо-еколого-економічні детермінанти " (2020.01/0181, фінансування - Національний Фонд Досліджень України, 2020 рр.)

«Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем» (номер державної реєстрації 0106U001939);

«Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при переході до інформаційного суспільства» (номер державної реєстрації 0108U000670);

«Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів» (номер державної реєстрації 0109U004803);

«Фундаментальні основи формування екологічно орієнтованих механізмів реалізації соціально-економічного потенціалу в умовах інформаційного суспільства» (номер державної реєстрації 0111U002149); 

«Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів як елементу процесоорієнтованої системи управління на виробничому підприємстві» (номер державної реєстрації 0110U001878).

Освіта та досвід роботи:

05.03.2019 р.: диплом доктора економічних наук (ДД № 008205) зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації «Макроекономічна стабільність національної економіки: соціальні, політичні та маркетингові детермінанти»
31.10.2014: диплом доцента (12ДЦ №040304) за кафедрою економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету.
17.02.2012: диплом кандидата економічних наук (ДК 004708) зі спеціальності 08.08.04 – економіка та управління підприємствами. Тема дисертації «Формування стратегій розвитку підприємства в умовах незбалансованої економіки»
30.06.2006: диплом магістра (СМ 30365752) зі спеціальності "Фізична та біомедична електроніка", Сумський державний університет.
2020-2022 рр.: стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 06 листопада 2020 року № 6) .
2020: – редактор спеціального випуску наукового журналу Energies, ISSN 1996-1073 (обліковується Scopus, Web of Sciences (Science Citation Index Expanded))
2020: – редактор спеціального випуску наукового журналу Risk and Financial Management, ISSN 1911-8074 (обліковується Web of Sciences (Emerging Sources Citation Index)).
З 2020 року – по т. ч. – член редколегії наукового журналу «Management Systems in Production Engineering», ISSN 2450-5781 (обліковується Web of Sciences (Emerging Sources Citation Index), Scopus).
З 2020 року – по т. ч. – член редколегії наукового журналу «Forum Scientiae Oeconomia», ISSN 2300-5947 - printed, ISSN 2353-4435 - online (обліковується Scopus).
З 2018 року – по т. ч. – головний редактор наукового журналу «Маркетинг і менеджмент інновацій» (обліковується Web of Science (Emerging Sources Citation Index)).
З 2019 року – по т. ч. член редколегії «Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series» (Польща)
З 2018 року – по т. ч. член редколегії міжнародного наукового журналу «SocioEconomic Challenges»
З 2020 року – по т. ч. член професійного об’єднання "European Organization of Scientific Research and Doctoral Studies"
З 2020 року – по т. ч. експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
З 2019 року – по т. ч. член Спеціалізованої вченої ради Д 55.051.06
З 2013 року – по 2019 рік заступник директора з навчально-організаційної роботи навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
З 2012 року – по 2018 рік відповідальний секретар відбіркової комісії навчально-організаційної роботи навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького

Рецензент наукових журналів:
"Problems and Perspectives in Management" (Scopus);
"International Journal of Global Environmental Issues" (Scopus, WoS);
"Annals of Marketing, Management and Economics";
"Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series"

Керівництво аспірантами, докторантами та студентами:

аспіранти: Решетняк Ярослав В'ячеславович; Шкарупа Іван Сергійович; Адеемі Олуватобі; Нестеренко Володимир Іванович

докторанти: Чигрин Олена Юріївна

студенти, які зайняли призові місця на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: Малюга М.С., напрям «Економіка та управління підприємствами», 2014; Шинкаренко О.А, напрям «Економіка транспорту та зв’язків; Транспортні системи», 2014; Панченко А.С., напрям «Математичні методи, моделі в економіці», 2014; Скляр І.А., напрям «Економіка та управління підприємствами», 2015; Шинкаренко О.А., напрям «Економіка транспорту та зв’язків; Транспортні системи», 2015; Ус Я.О., напрям «Математичні методи, моделі в економіці», 2015; Олондар А.А., Яскевич А. О., напрям «Актуальні питання співробітництва з ЄС», 2018

Керівництво госпдоговірними науково-дослідними проєктами:

«Науковий висновок «Економічне обґрунтування щодо штучного створення обмеження подальшого сталого розвитку населеного пункту встановленням при розробленні його генеральних планів, планів зонування та детальних планів території максимально допустимої висоти (поверховості) житлової забудови від існуючих чисельності населення та класифікації» (фізична особа Гец І. В., договір № 104 від 01.06.2018 р.);

«Оцінка та розробка пропозицій покращення пошукової оптимізації сайту» (Товариствj з обмеженою відповідальністю «ДІАС ТІМ», договір № 53.19-2020.СП/01 від 16.03.2020 р.)

«Розробка сайту Конгрес-центру Сумського державного університету. SEO», 2020 р.)

Міжнародні проекти:

Співвиконавець міжнародний гранту Україна-Литва: «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні», №ДР 0116U007179 (2016 р.)

Виконавець міжнародного проекту «Можливості та виклики торгівлі з ЄС для України», програма Європейського Союзу Еразмус+ напрям Жан Моне, термін виконання з 01.09.2016 р. по 31.08.2019 р.

Виконавець міжнародного проекту «Operacjonalizacja zmiennych w badaniach nt. marketingu turystyki postindustrialnej – określenie zmiennych zależnych i niezależnych, hipotez badawczych, dobór próby badawczej», Сілезька Політехніка (Глівіце), 2020 р.

Виконавець міжнародного проекту Jean Monnet Module 619999-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «EU policy for SMEs: perspectives and challenges for Ukraine» 2020-2023

Виконавець міжнародного проекту Jean Monnet Module 620232-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «EU Carbon-free economy: best practices for Ukraine» 2020-2023

Підвищення кваліфікації:

Pearson Test of English – PTE. English. Level B2

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників для викладачів факультету економіки та менеджменту (СумДУ, обсяг виконаних робіт – 150 годин)

Семінар-тренінг на тему "Компанія громадської обізнаності щодо сталого місцевого розвитку в контексті цілей сталого розвитку ООН" (Проект ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду", 2017 р.)

Тренінг на тему "Increase of know-how in quality management of university education" (Czech University of Life Sciences Prague, 2017 р.)

Учасник форуму "Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху" (EFBM, 2019 р.)

Тренінг на тему "Основи digital/цифрового маркетингу" (Центр інформаційної підтримки бізнесу, 2019 р.)

Досягнення:

Лауреат конкурсу "Кращі науково-педагогічні працівники СумДУ у 2019-2020 н.р." (Диплом ІІІ ступеня), СумДУ

Переможець конкурсу "Кращий викладач очима студентів" 2018-2019 навчального року (Диплом І ступеня), СумДУ

Переможець конкурсу «Педагогічні інновації» у номінації «Самостійна робота студентів» (Диплом ІІ ступеня), СумДУ, 2019 р.

Переможець конкурсу «Інновації ІКТ для сучасної освіти ICT4EDU» у номінації «Мобільні пристрої в навчальному процесі (BYOD): використання існуючих програмних продуктів» (Диплом ІІI ступеня), СумДУ, 2020 р.

Грамота за досягнуті високі показники з оприлюднення результатів наукових досліджень та з нагоди Дня науки (Сумська обласна державна адміністрація, 2018 р.)

Почесна грамота за вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм, значний особистий внесок в розвиток національної освіти та державної соціально-економічної політики України та з нагоди Дня науки (Всеукраїнська професійна спілка працівників сфери вищої освіти, 17 травня 2019 р.)

Почесна грамота за вагомий внесок у розвиток трудової культури серед учасників соціально-трудових відносин, розвиток соціального діалогу в Україні та з нагоди 21-ої річниці від дня утворення Національної служби посередництва і примирення (Національна служба посередництва і примирення , 15 листопада 2019 р.) 

Перелік охоронних документів:

 

 1. Люльов О.В., Пімоненко Т.В., Ус Я.О., Решетняк Я.В. №100202 «Алгоритм прогнозування сценаріїв переходу до конвергентної моделі розвитку національної економіки в залежності від ймовірності виникнення репутаційних втрат у результаті екзогенного та ендогенного впливів» від 05 жовтня 2020 р.
 2. Люльов О.В., Пімоненко Т.В., Ус Я.О., Решетняк Я.В. №100203 «Алгоритм визначення оптимальних значень соціо-еколого-економічних параметрів та їх співвідношень при побудові конвергентної моделі розвитку національної економіки» від 05 жовтня 2020 р.
 3. Люльов О.В., Пімоненко Т.В., Ус Я.О., Решетняк Я.В. №100200 «Алгоритм визначення збалансованої системи драйверів та набір імпульсів ізолювання та попередження можливих соціо-еколого-економічних конфліктів у ході трансформаційних процесів національної економіки». від 05 жовтня 2020 р.
 4. Люльов О. В., Пімоненко Т. В., Ус Я. О., №97958 «Алгоритм визначення сили впливу грінвошингу на макроекономічну стабільність країни» від 10 червня 2020 р.
 5. Люльов О. В., Пімоненко Т. В., Чигрин О. Ю. №94321 «Алгоритм оцінки бренду країни як основного драйверу забезпечення макроекономічної стабільності національної економіки та сталого економічного зростання» від 29 листопада 2019 р.
 6. Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №94322 «Науково-методичний підхід оцінки соціо-еколого-економічних протиріч з урахуванням драйверів забезпечення макроекономічної стабільності національної економіки та сталого економічного зростання» від 29 листопада 2019 р.
 7. Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №83599 «Алгоритм визначення сили впливу соціального фактору на макроекономічну стабільність країни» від 12 грудня 2018 р.
  Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №83600 «Науково-методичний підхід до формування 4D моделі іміджу країни як основного драйверу покращення макроекономічної стабільності» від 12 грудня 2018 р.
 8. Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №83601 «Методика визначення взаємозв’язку фіскальної децентралізації та макроекономічної стабільності» від 12 грудня 2018 р.
 9. Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №83603 «Науково-методичний підхід до оцінки макроекономічної стабільності країн з низьким та середнім рівнем доходів» від 12 грудня 2018 р.

Інші активності (участь у громадських організаціях, спілках тощо)

Засновник: Громадська організація "Центр громадянської освіти та бізнес - ініціатив" (ЄДРПОУ: 41758950)
З 2020 року – по т. ч. - член професійного об’єднання European Organization of Scientific Research and Doctoral Studies