Image

Науковий ступінь, звання:

Посада:

заступник завідувача кафедри маркетингу, заступник директора Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького з міжнародної діяльності

Основні дисципліни:

Marketing Advanced, Маркетинг, Бізнес-планування

Наукові проекти:

Керівник :
"Стохастичне моделювання дорожньої карти гармонізації вітчизняних та європейських стандартів регулювання енергетичного ринку на шляху переходу до циркулярної та вуглецево-нейтральної економіки" (№ д/р 0120U104807, ID 2020.02/0231, фінансування - Національний Фонд Досліджень України, 2020-2021 рр.)

Відповідальний виконавець
науково-дослідної роботи:

 "Моделювання механізмів мінімізації розривів енергоефективності в контексті Цілей сталого розвитку: комунікативна мережа взаємодії стейкхолдерів" (№ д/р 0120U102002), 2020-2022 р. 

"Форсайт-прогнозування стійкості національної економіки: від соціо-еколого-економічних протирічь до конвергентної моделі" (№ДР 0117U003932), 2017-2020 р. Джерело фінансування – загальний фонд державного бюджету МОНУ;

Виконавець науково-дослідних робіт:

"Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України", 2017–2019 рр. Джерело фінансування – загальний фонд державного бюджету МОНУ;

"Економіко-математичне моделювання механізму відновлення суспільної довіри до фінансового сектору: запорука економічної безпеки України» (№ д/р 0117U003924), 2017–2020 рр. Джерело фінансування – загальний фонд державного бюджету МОНУ;

"Каузальне моделювання колаборації стейкхолдерів при чистому виробництві: узгодження соціо-еколого-економічних протиріч" (№ д/р 0119U101860);

"Корпоративна соціально-екологічна відповідальність для сталого розвитку: партнерство стейкхолдерів реального, фінансового та державного секторів економіки" (№ д/р 0117U003933)

Наукові інтереси:

маркетинг, зелені інвестиції, зелена економіка, зелені облігації, екологічний менеджмент та аудит в корпоративному секторі економіки, освіта задля сталого розвитку

Освіта та досвід роботи:

з 2020 р. по т.ч.: член International Social Marketing Association
10.06.2020-10.06.2022: 
стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (Постанови президії  Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 10 червня  2020 року №4)
26.02.2020 р.: диплом доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема: «Маркетинг і менеджмент зелених інвестицій
з 28.08.2019 р. – по т. ч.: доцент кафедри маркетингу, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
з 01.10.2018 р. – 05.11.2019 р.: навчання в докторантурі, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
з 2018 року – по т. ч.: заступник головного редактора наукового журналу «Marketing and Management of Innovations» (обліковується Web of Science).
з 2020 р. - по т.ч.: головний редактор "Health Economics and Management Review"
з 10.09.2020 - по т.ч.: член редколегії  "Environmental & Socio-economic Studies" , голова секції "Economics and Sustainable Development" (обліковується Scopus та Web of Science).
з 05.07.2020 р. – по т.ч.: член European Organization of Scientific Research and Doctoral Studies.
03.05.2020 р. – по т. ч.: член редколегії Organizacija (Journal of Management, Information Systems and Human Resources) (обліковується Scopus та Web of Science).
з 2020 р. – по т. ч.: член редколегії наукового журналу «Forum Scientiae Oeconomia» (обліковується Scopus)
з 2020 р. – по т. ч.: член редколегії 
"Economics and Culture"
з 2018 р. – по т. ч.: член редколегії International Research Journal of Business Studies (IRJBS) 
з 2017 р. – по т. ч.: член редколегії "SocioEconomic Challenges (SEC)"
з 2013 р.  2019 р.: член редколегії міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки», відповідальний секретар
з 2014 р. – по т. ч.: заступник директора з міжнародної діяльності, Навчально-науковий інституту фінансів, економіки та менеджменту ФЕМ імені Олега Балацького, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
23 жовтня 2018 р.: диплом доцента (АД №001381) кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми, Україна 
З червня 2018 р. – вересень 2019 р.: доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
З 2015–2018 рр.: старший викладач кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
10.01.2013 р. – 04.12.2015 р.: асистент кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
25.04.2013 р.: диплом кандидата економічних наук (ДК № 013384) за спеціальністю 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Тема: «Організаційно-економічні засади екологічного аудиту в корпоративному секторі економіки».
01.11.2009 р. – 30.10.2012 р. : аспірант кафедри економіки та бізнес-адміністрування. Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
01.09.2008 р. – 30.06.2009 р. : магістр зі спеціальності «Економіки підприємства». Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
01.09.2004 р. – 30.06.2008 р.: бакалавр зі спеціальності «Економіки підприємства». Сумський державний університет, м. Суми, Україна.

рецензент наукових журналів: "Marketing and Management of Innovations", "Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series", "Organizacija (Journal of Management, Information Systems and Human Resources)», International Research Journal of Business Studies (IRJBS)

 

Керівництво аспірантами, докторантами та студентами:

аспіранти: Дубіна Олексій Миколайович, Макерська Вікторія Олегівна, Ус Яна Олександрівна, Брюс Фелікс

докторанти: Гончаренко Тетяна Петрівна

Керівництво госпдоговірними науково-дослідними проєктами:

«Науковий висновок «Економічне обґрунтування щодо штучного створення обмеження подальшого сталого розвитку населеного пункту встановленням при розробленні його генеральних планів, планів зонування та детальних планів території максимально допустимої висоти (поверховості) житлової забудови від існуючих чисельності населення та класифікації» (фізична особа Гец І. В., договір № 104 від 01.06.2018 р.)

«Оцінка та розробка пропозицій покращення пошукової оптимізації сайту» (Товариствj з обмеженою відповідальністю «ДІАС ТІМ», договір № 53.19-2020.СП/01 від 16.03.2020 р.)

«Розробка сайту Конгрес-центру Сумського державного університету. SEO», 2020р.

Міжнародні проекти:

 • Jean Monnet Module 619999-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «EU policy for SMEs: perspectives and challenges for Ukraine» 2020-2023.
 • Jean Monnet Module 620232-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «EU Carbon-free economy: best practices for Ukraine» 2020-2023.
 • Jean Monnet module 573581-EPP-1-2016-1-UAEPPJMO-MODULE on “EU trade opportunities and challenges for Ukraine” Україно-литовський проект. «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» на 2016-2017 роки.
 • Проект Чеського фонду Грантового агентства Academia Aurea «Підприємницькі ризики МСП в Україні» 01 червня 2020 року – 26 вересня 2020 року.
 • SCOPES IZ74Z0_160564 «Підвищення енергетичної безпеки шляхом швейцарсько-українсько-естонського інституційного партнерства», від Швейцарського національного наукового фонду (SNF) в рамках програми кооперації між Швейцарією та країнами Східної Європи

Міжнародні програми:

Стажування в Інституті розвитку міжнародної співпраці “Modern Marketing Research: Cognitive Technologies”, 150 годин (м. Познань, Польща,15.09-15.10.2020).
Стажування в  Інституті розвитку міжнародної співпраці “Modern Trends in Marketing Research” (м. Познань, Польща,03-04 2020)
Стажування в Університеті Небраска "Teaching Strategies for Virtual Classrooms Faculty Development Program” (Virtual class, USA,2020)
Стипендіат програми імені Фулбрайта «Розвиток ринку зелених облігацій: досвід розвинених країн» (2018-2019 рр).
Стипендіат Латвійського уряду для молодих науковців(2018 р.).
Стипендіат Індійської програми технічного та економічного співробітництва (ITEC, 2018 рік).
Стажування в Університеті Тарту (2018 р.) у рамках програми Erasmus+KA107. 
Стажування у Центрі соціологічних досліджень (м. Ігало, Чорногорія, 2018 рік). 

Стипендіат Національної стипендіальної програми Словацької Республіки для підтримки мобільності студентів, аспірантів, викладачів університетів, дослідників та виконавців(2017р.).
Стажування в Каунаському технологічному університеті (2016).
Стажування в Інституті Bloomberg. Курс: Концепції ринку Bloomberg (BMC) (2016).
Тренінг у парламенті Ізраїлю в Єрусалимі (2016 рік).
Тренінги у Польщі (2016 р.).
Навчання в Грузії, Нідерландах, Латвії.

Досягнення:

3 місце на ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством». Тема наукової роботи: «Зелений бренд країни та її конкурентоспроможність» (студентка Шафорост Ю.)
2 місце на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємництва» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» (Студентка Шинкаренко О.А)
1-ше місце «Конкурс кейсів в галузі економіки, підприємництва, ресурсозбереження та сталого розвитку»

Перелік охоронних документів:

 1. Люльов О.В., Пімоненко Т.В., Ус Я.О., Решетняк Я.В. №100202 «Алгоритм прогнозування сценаріїв переходу до конвергентної моделі розвитку національної економіки в залежності від ймовірності виникнення репутаційних втрат у результаті екзогенного та ендогенного впливів».
 2. Люльов О.В., Пімоненко Т.В., Ус Я.О., Решетняк Я.В. №100203 «Алгоритм визначення оптимальних значень соціо-еколого-економічних параметрів та їх співвідношень при побудові конвергентної моделі розвитку національної економіки».
 3. Люльов О.В., Пімоненко Т.В., Ус Я.О., Решетняк Я.В. №100200 «Алгоритм визначення збалансованої системи драйверів та набір імпульсів ізолювання та попередження можливих соціо-еколого-економічних конфліктів у ході трансформаційних процесів національної економіки».
 4. Пімоненко Т. В. Кубатко О. В. №73918 «Основи європейської економіки та торгової політики»
 5. Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №83599 «Алгоритм визначення сили впливу соціального фактору на макроекономічну стабільність країни»
 6. Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №83603 «Науково-методичний підхід до оцінки макроекономічної стабільності країн з низьким та середнім рівнем доходів»
 7. Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №83600 «Науково-методичний підхід до формування 4D моделі іміджу країни як основного драйверу покращення макроекономічної стабільності»
 8. Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №83601 «Методика визначення взаємозв’язку фіскальної децентралізації та макроекономічної стабільності».
 9. Люльов О. В., Пімоненко Т. В., Чигрин О. Ю. №94321 «Алгоритм оцінки бренду країни як основного драйверу забезпечення макроекономічної стабільності національної економіки та сталого економічного зростання»
 10. Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №94322 «Науково-методичний підхід оцінки соціо-еколого-економічних протиріч з урахуванням драйверів забезпечення макроекономічної стабільності національної економіки та сталого економічного зростання»
 11. Люльов О. В., Пімоненко Т. В., Ус Я. О., №97958 «Алгоритм визначення сили впливу грінвошингу на макроекономічну стабільність країни»
Інші активності (участь у громадських організаціях, спілках тощо)

Засновник:
Громадська організація "Центр громадянської освіти та бізнес - ініціатив" (ЄДРПОУ: 41758950)