Image

Науковий ступінь, звання:

Кандидат економічних наук

Посада:

Заступник завідувача кафедри з методичної роботи; доцент кафедри маркетингу

E-mail:  l.sager@ssu.edu.ua, l_sager@ukr.net

Тел.: +38 0542 68-79-54

SCOPUS PROFILE

PUBLONS

GOOGLE SCHOLAR PROFILE

RESEARCHGATE

ORCID

Наукові інтереси:

маркетингові комунікації, комунікаційний менеджмент,  некомерційний маркетинг, маркетингові дослідження, стратегічне управління

Наукові проекти:

Керівництво:
НДР за Грантом Президента України для молодих вчених "Розроблення збалансованої системи показників управління внутрішніми комунікаціями підприємства як основи формування довгострокової стратегії розвитку в умовах мінливості ринку" № ДР 0118U0055180 (2018 р.);
НДР за Грантом Президента України для молодих вчених «Формування механізму управління внутрішніми комунікаціями промислових підприємств в умовах трансформації галузевих ринків» №0115U001683 (2017 р.).
 
Виконавець:
НДР «Інноваційні драйвери національної економічної безпеки: структурне моделювання та прогнозування», № 0117U003922 (2019-2020 рр.);
НДР «Розроблення механізму комерціалізації інноваційної продукції» № ДР 0118U003572, (2018-2019 рр.).
 

Освіта та досвід роботи:

2009 р.: диплом магістра з маркетингу (СМ № 36613900).

22.12.2014 р.
: диплом кандидата економічних наук (ДК № 206261) за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема: «Організаційно-економічні засади управління внутрішніми комунікаціями на промислових підприємствах».

04.05-04.11.2016 р.: стажування на Товарно-сировинній біржі «Сумська ресурсна біржа»; напрям «Біржова діяльність», тема: «Біржова та посередницька діяльність. Оціночна діяльність. Біржове ціноутворення», (посвідчення № 2566 від 09.11.2016 р.).

11.10-24.11.2016 р.: програма підвищення кваліфікації «з активних методів навчання» у Сумському державному університеті (посвідчення № 2624 від 08.12.2016 р.).

2012-2020 рр.: куратор академічної групи студентів 1-го курсу.

Господарські договори:

  1. Розробка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку Білопільського району (договір № 53.17-09.18СП від 23.05.2018 р.)
  2. Розробка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку Великописарівського району (договір №53.17-04.18СП від 23.01.2018 р.)
  3. Розробка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку Глухівського району (договір №53.17-05.18СП від 15.02.2018 р.)
  4. Розробка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку Конотопського району (договір №53.17-06.18СП від 06.04.2018 р.)
  5. Розробка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку Липоводолинського району (договір №86 від 16.04.2018 р.)
  6. Розробка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку Путивльського району (договір №53.17-07.18СП від 02.04.2018 р.)
  7. Розробка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку Серединобудського району (договір №53.17-02.18СП від 22.03.2018 р.)

Основні дисципліни:

Основи маркетингової діяльності
Маркетингові комунікації
Маркетингове ціноутворення
Стимулювання збуту та мерчандайзинг
Маркетинг в антикризовому менеджменті
Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Досягнення:

Лауреат Гранту Президента України GP/F75 "Розроблення збалансованої системи показників управління внутрішніми комунікаціями підприємства як основи формування довгострокової стратегії розвитку в умовах мінливості ринку", № ДР 0118U0055180 (2018 р.);

Лауреат Гранту Президента України GP/F70 «Формування механізму управління внутрішніми комунікаціями промислових підприємств в умовах трансформації галузевих ринків», № ДР 0115U001683 (2017 р.);

Диплом ІІ ступеня у номінації « Самостійна робота студентів» на конкурсі «Педагогічні інновації» СумДУ (2019 р.);

Переможець конкурсу "Кращий викладач очима студентів" 2017-2018 навчального року (Диплом ІІ ступеня).

Керівництво роботою аспірантів:

  1. Хоменко Л.М.
  2. Бабаєв Еміль
  3. Бабаєв Емін

Перелік охоронних документів:

Сагер Л.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методичний підхід до розроблення стратегічних дій в межах управління внутрішніми комунікаціями промислових підприємств», №74094 від 09.10.2017 р.

Сагер Л.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методичний підхід до діагностики стану внутрішніх комунікацій промислового підприємства», №69848 від 17.01.2017 р.

Сагер Л.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Механізм управління внутрішніми комунікаціями промислових підприємств», №76046 19.01.2018

Сагер Л.Ю., Сигида Л.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Підхід до управління внутрішніми комунікаціями підприємства на основі формування збалансованої системи показників», № 84844 від 25.01.2019 р.

Сагер Л.Ю., Мельник Ю.М., Сигида Л.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Науково-методичний підхід до формування стратегій комерціалізації інноваційної продукції», № 84845 від 25.01.2019 р.

Сагер Л.Ю., Сигида Л.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Теоретико-методичний підхід до вибору інструментів маркетингових комунікацій в контексті трьох рівнів конструктивних змін», № 84846 від 25.01.2019 р.

Сагер Л.Ю., Вакуленко І.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Науково-методичний підхід до формування збалансованої системи показників управління внутрішніми комунікаціями підприємства», № 84848 від 25.01.2019 р.

Захаркіна Л.С., Сигида Л.О., Сагер Л.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір "Методичний підхід до оцінювання привабливості територій у контексті забезпечення національної економічної безпеки", №19104 від 15.06.2020 р.