Image

Науковий ступінь, звання:

Аспірант

Посада:

заступник директора Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького з виховної роботи в гуртожитках

E-mail:  ya.reshetniak@ntsa.sumdu.edu.ua   

Тел.: 

PUBLONS

GOOGLE SCHOLAR PROFILE

RESEARCHGATE

ORCID

 

Наукові інтереси:

національний брендинг, публічні фінанси, стратегічний марккетинг

Наукові проекти:

Співвиконавець НДР «Моделювання механізмів мінімізації розривів енергоефективності в контексті Цілей сталого розвитку: комунікативна мережа взаємодії стейкхолдерів» (№ д/р 0120U102002), 2020-2022 р. 

Виконавець НДР «Форсайт-прогнозування стійкості національної економіки: від соціоеколого-економічних протирічь до конвергентної моделі» (№ 0117U003932), 2019 р.

Виконавець НДР «Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні» (№ 0117U003932), 2017 р

Освіта та досвід роботи:

10.2018 – аспірант кафедри фінанси і підприємництво ННІ ФЕМ ім. О. Балацького СумДУ за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, Сумський державний університет, м. Суми (Україна)
09.2016-03.2018  – навчання в Сумському державному університеті, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» (мова навчання: англійська) (магістратура, денна форма); студент акредитованої програми АССА (Association of Chartered Certified Accountants, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).
10.2020 - заступник директора ЦЗДВН з профорієнтаційної роботи та інформатизації.
10.2020 - відповідальний секретар відбіркової комісії ЦЗДВН.
02.2020 - 09.2020 – фахівець Науково-навчального центру маркетингових досліджень кафедри маркетингу.
08.2019 - 09.2020 – заступник директора Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького з виховної роботи в гуртожитках, Сумський державний університет, м. Суми (Україна)
10.2018-08.2019 – в.о. Голови НТСА ННІ ФЕМ СумДУ, Сумський державний університет, м. Суми (Україна)